ЛК Разград

Адрес :
Срещи : всеки първи вторник на месеца
Къде : гр. Разград, хотел Централ
Телефон : +3599899940170
Електронна поща : razgrad@lions.bg